Kako umetnuti PDF u Microsoft Word

Microsoft Word nudi mnoštvo mogućnosti za rukovanje sadržajem. Jedna od tih jedinstvenih značajki je mogućnost umetanja PDF datoteke izravno u Word, a to se može učiniti u samo nekoliko koraka. Evo kako.

Da biste PDF datoteku jednostavno umetnuli u svoj Word dokument, umetnite je kao objekt. Ako to učinite, PDF u osnovi postaje dio Wordova dokumenta. To znači da sve promjene koje su napravljene na izvorni PDF datoteka će ne se odraziti na ugrađenom datoteke u Word dokument, osim ako link na izvor datoteke, što ćemo objasniti kasnije.

POVEZANO: Kako umetnuti PDF u Excel

Kad budete spremni, otvorite Wordov dokument i postavite kursor tamo gdje želite umetnuti PDF datoteku. Zatim odaberite karticu "Umetni".

Zatim kliknite "Objekt" iz grupe "Tekst".

Pojavit će se mali padajući izbornik. Na izborniku odaberite "Objekt".

Sada će se pojaviti prozor "Objekt". Ovdje kliknite karticu "Stvori iz datoteke", a zatim odaberite "Pregledaj".

Dođite do mjesta PDF-a, odaberite ga, a zatim kliknite "Umetni".

Sada morate odlučiti želite li se (1) povezati izravno s izvornom datotekom i / ili (2) prikazati PDF kao ikonu. Dobra je ideja izravno povezivanje s izvornom datotekom ako želite da umetnuta PDF datoteka odražava sve nove promjene u izvornoj datoteci. Svakako omogućite ovu opciju ako vam je to cilj.

Prikazivanje PDF-a kao ikone dobro je ako ne želite zauzeti previše prostora na stranici. Ako ne omogućite nijednu od ovih opcija, PDF će se u cijelosti prikazati na dokumentu Word i neće odražavati nove promjene napravljene u izvornoj datoteci.

Kada budete spremni, odaberite "U redu".

PDF će se sada umetnuti u dokument Word.

POVEZANO: Kako pretvoriti PDF u dokument Microsoft Word